Fields marked with * are required.
 
 
 
 
 
 
Wybierz kurs 
 
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita Pilch z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul Targowa 9 w celu przeprowadzenia kursu na prawo jazdy. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych z dnia 21.05.2018r jest ATC S C WOJCIECH KACZMAREK IRENA KACZMAREK DANIEL KACZMAREK ul. Lipowa 1 66-800 Gostyń, podmiot przetwarza dane w zakresie szkolenia teoretycznego na odległość (e-learning) w zakresie szkoleń na prawo jazdy

 

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

·         imię i nazwisko,

·         data urodzenia,

·         adres zamieszkania

·         nr PESEL

·         nr PKK

·         nr telefonu

·         adres email

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

 

1.        Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ale niezbędne w celu Przeprowadzenia kursu na prawo jazdy

2.        Dane osobowe będą pozyskiwane przez Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita Pilch

3.        Administratorem danych osobowych jest Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita Pilch z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul Targowa 9

4.        W sprawach związanych z danymi można kontaktować się z Dariusz Pilch tel. 791 538 038 przepisnajazde@gmail.com

5.        Dane będą przechowywane przez okres wykonania usługi a następnie usunięte lub archiwizowane .

6.        Mam prawo dostępu do danych osobowych swoich , ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.        Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.        Mam prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w kształceniu
 

Wpisz kod ochronny:
...

 

Akademia Nauki Jazdy MSP