Fields marked with * are required.
 
 
 
 
 
 
Wybierz kurs 
 
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 
 

Niniejszym Oświadczam, iż :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek szkolenia kierowców nr. 00570861 Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita-Pilch ul. Targowa 9 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-125-73-68 oraz środek szkolenia kierowców nr. 00013004P ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1 63-800 Gostyń NIP: 696-177-79-39 zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) W celu rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, prowadzonego w formie elektronicznej, na prawo jazdy, moje dane osobowe zostaną przekazane do ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek nr. 00013004P po ukończeniu szkolenia organizowanego przez ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek, pozostałą jego część szkolenia zobowiązuję się kontynuować w ośrodku szkolenia kierowców: Akademia Nauki Jazdy MSP. Wyrażam zgodę na przekazanie karty przeprowadzonych zajęć przez ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek, w moim imieniu bezpośrednio do ośrodka szkolenia kierowców: Akademia Nauki Jazdy MSP oraz przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem tak zebranych danych osobowych Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek, zam. ul. Generała Władysława Sikorskiego 37, 63-800 Gostyń oraz Monika Sekita-Pilch, Targowa 9 66-400 Gorzów Wielkopolski
moje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu związanym z uczestnictwem mojej osoby w części teoretycznej kursu prawa jazdy - szkolenia prowadzonego w formie nauczania na odległość, określonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, organizowanym przez ATC. Oraz szkoleniem praktycznym, szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy prowadzonym przez Akademię Nauki Jazdy MSP

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w kształceniu;
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 


 

Akademia Nauki Jazdy MSP